آخرين بروزرساني
معرفی معاونت سرمایه انسانی

یکی از عوامل کلیدی موفقیت هر سازمان در راستای دستیابی به اهداف عالی خود، برخورداری از عوامل انسانی متخصص و متعهد است. به بیان دیگر ، اصلی ترین سرمایه ی هر سازمان را می توان نیروی انسانی آن سازمان و فرهنگ سازمانی جاری در آن دانست .به دلیل چنین نگاه سرمایه ای به نیروی انسانی ( به جای نگاه به عنوان منابع سازمان ) است که در بنیاد خیریه راهبری آلاء معاونتی که وظیفه رسیدگی به امور کارکنان را دارد معاونت سرمایه انسانی نامیده شده است. هدف گذاری و برنامه ریزی های بلند مدت در معاونت سرمایه انسانی بر اساس مدیریت بر مبنای ارزش است و مأموریت های اصلی آن در راستای رشد و توانمند سازی کارکنان شامل برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای تامین نیروی انسانی از منابع درون و برون سازمانی، حفظ و صیانت از نیروی انسانی ، اجرای نظامهای مدیریت عملکرد ، ارزشیابی مشاغل و جبران خدمت ، ارائه خدمات اداری و پرسنلی به کارکنان شاغل و نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی در بنیاد و مراکز زیر مجموعه می باشد . معاونت سرمایه انسانی شامل ۳ واحد است که هر یک در عرصه های مختلف مربوط به امور کارکنان فعالیت می نمایند :

۱- واحد جذب و ساماندهی سرمایه های انسانی : این واحد وظیفه ی جذب و استخدام مناسب ترین فرد ممکن برای هر یک از جایگاههای سازمانی بر اساس ضوابط و معیارهای از پیش تعیین شده را بر عهده دارد .

۲- واحد آموزش و تعالی سرمایه های انسانی: این واحد وظیفه ی برنامه ریزی ، اجرا ، نظارت و تعیین اثر بخشی دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مورد نیاز مشاغل بنیاد و مراکز تابعه را بر عهده دارد .

۳ – واحد مدیریت عملکرد و جبران خدمات سرمایه های انسانی:این واحد وظیفه ی ” مدیریت عملکرد ” شامل ۴ بخش هدف گذاری ، مربی گری (هدایت عملکرد) ، ارزیابی و در نهایت ارائه ی راهکار و بهبود عملکرد را برعهده دارد .

کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113765 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir