حضرت زیـــــنــــــب(س)، دخــتــرامـــام‌مـــوســــی‌بـــن‌ جعفر(ع)وخـواهـــرامــــام‌رضـــا  وحـضــرت‌مــــعـصـــــومـه(س)اســـت کــــه مــرقــد باعظــمت ایشان در شمال‌ شرق شهر اصفهان قرار دارد. علما و محققان اسلامی، حضرت زیـنـب(س) را دختر بلافصل حضرت مـوسـی‌بـن‌جــعـفر(ع) می‌دانـنـد و این بـانـوی کریمه را مـعرفی کـرده‌اند. از جملۀ این علما می‌توان به شیخ‌عباس قمی(ره)، نویسندۀ کتاب مفاتیح الجنان، در کتاب منتهی الامال و علامه میرزامحمدعلی معلم حبیب‌آبادی در کتاب کشف الخبیه عن مقبره الزینبیه و عـلامــه سیـدمـصـلح‌الـدین مهدوی در کتــاب تــاریخـچۀ ارزنـن و مقبرۀ علیاجـناب زیـنـب‌خاتون(س) اشـاره کـرد.

ایـن بارگاه از دیـرباز، پـنـاه خـیـل عـظـیـم عـاشـقـان و دل‌بـاختگان خــــانـــدان عـــصـمــت و طــهــارت(ع)  از کــــشـــورهـای گـــونــــاگــون بـــوده اســـت. بــسـیـاری از عــلما و بـزرگـان به زیــارت این بانوی بزرگوار مقید بوده و هستند و مردم مشتاق اهل‌بیت(ع) را نیز به زیارت این مـرقـد شـریـف ترغیب و کرامات متعددی از این امامزادۀ مـکرم بـیان کرده و مـی‌کنند.

آستــان مــقــدس حـضـرت زیـنـب(س) با هــدف تــکریـــم اهـــل‌بــیـت(ع) و احـیــای امــر ایــشــان و نــیــز تـــبـدیـــل‌شــدن بـه یـکـی از قـطـب‌های زیــارتــی کــشــور، هــمــانــنــد دیــگـــر خـــواهــــر امــــام‌رضـــــا(ع)، بـا دو رویــــکرد تـصـدیــگـری و راهـبـری، در چـهـار عـرصـه فـعـالیت می‌کند:

۱. عــرصـــۀ زیـارتـــی:
بر اساس دغدغۀ ارتقای سطح کمّی و کیفی عرصۀ زیارتی و معنوی، این برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است: بسترسازی برای حضور زائران در حرم مطهر به‌صورت فیزیکی و مجازی، تکریم و خدمت‌رسانی و تداوم ارتباط با آن‌ها و نیز ماندگاری دستاوردهای معنوی زیارت. در این راستا آستان مقدس سالانه میزبان بیش از ۱میلیون زائر از ایران و ۱۷ کشور جهان اسلام، از جمله کویت، لبنان، عراق، سوریه، پاکستان و افغانستان است. زائران این حرم مطهر از خدماتی همچون اسکان خانوادگی وگروهی در محیط‌هایی با امکانات مطلوب و غذای تبرکی در ضیافت‌سرای حضرت، بهره‌مند می‌شوند.
۲. عرصۀ فرهنگی:
آستان مقدس حضرت زینب(ع) تلاش برای فراهم‌کردن تمامی امکانات فرهنگی گروه‌های متنوع مخاطبان در حوزۀ معارف اهل‌بیت(ع) را وظیفۀ خود می‌داند. این آستان اقداماتی به این شرح در زمینۀ خدمتی خود تعریف کرده است: ایجاد زمینۀ اولیۀ رشد فرهنگی، شناساندن اسلام واقعی و اهل‌بیت(ع) ، دعوت به تبعیت از مکتب اهل‌بیت(ع) و نیز حفظ و مراقبت از دستاوردهای فرهنگی. در این راستا از قالب‌های مراسم مذهبی در سطوح منطقه‌ای و شهری و کشوری، جلسه‌ها و پاتوق‌های تربیتی و آموزش‌های مهارتی استفاده می‌شود. مراسم و محافل آستان مقدس با حضور چشمگیر هزاران مخاطب مواجه بوده و مرکز تربیت و آموزش، پذیرای صدها مخاطب حوزه‌های تربیتی و آموزشی، با اولویت مخاطب بانوان است.
۳. عرصۀ اجتماعی:
ساکنان منطقۀ چهارده شهرداری، متراکم‌ترین منطقۀ اصفهان، پس از شاخص‌بندی و اولویت‌بندی، مخاطبان اصلی عرصۀ اجتماعی تلقی شده‌اند و خدمات تعریف‌شده برای آنان عبارت است از: رفع نیازهای معیشتی، پیشگیری و رفع آسیب‌های زندگی فردی و اجتماعی، حفظ و مراقبت از دستاوردهای اجتماعی و ارتقای سطح زندگی. گفتنی است این خدمات بر اساس ترویج روحیۀ قناعت انجام می‌شود. مخاطبان بر اساس شاخص‌های علمی، به دو دستۀ عادی و ویژه تقسیم شده‌اند که خدمت اصلی برای مخاطبان ویژه، ورود به چرخۀ مددکاری است که تا مرحلۀ توانمندسازی جامعۀ هدف ادامه می‌یابد. قالب‌های اصلی خدمات اجتماعی داده‌شده به مخاطبان گوناگون، خدمات معیشتی، پزشکی، اشتغال‌آفرینی و مشاوره در ده‌ها موضوع است.
۴.عرصۀ عمرانــی:
آســتـان مـــقـدس بـا پــیـــروی از رهــنــمــودهای رهــبــر انــقلاب در خــصــوص تــوســعــۀ بقاع متبرکه و تبدیـل آن‌ها به قطب فرهنگی، با بهــره‌گیـری از آخـــــــــــریــــــــن دســــــــتــــــــاوردهـــــای عــلمــی مــبتــنــی بر پـژوهش‌های اجتماعی و علمی، اقدامات عمرانی و توسعه‌ای مجموعۀ حرم مطهر را برنامه‌ریزی کرده است. طرح جامع توسعۀ حرم مطهر با استفاده از ایده‌های صاحب‌نظران و متخصصان و بهینه‌کاوی سایر بقاع متبرکه، با هدف ارتقای سطح کمّی و کیفی خدمات مورد نیاز زائران و مجاوران، تهیه و تدوین شده است.
این آستان مبنای حرکت خود را بر اساس مشارکت‌های مردمی و خدمت صدها خادم افتخاری قرار داده است. توسعۀ عمرانی و بازسازی بقعۀ متبرکه و منطقۀ اطراف آن به وسعت ۳۴هکتار با الهام از معماری اصیل اسلامی و ایرانی، بخشی از فعالیت‌ها و راهبردهای محوری است. در طرح توسعه، فضای زیارتی از ۸/۱هکتار به ۲/۳هکتار افزایش یافته که سهم فضای روضۀ منورۀ حضرت زینب(س) بالغ بر ۷هزار مترمربع است. همچنین، طرح‌های توسعه در این آستان بر اساس تقوا و رضایت مالکان و کارگران، منابع حلال و طیب، ظلم‌نشدن به افراد، ماندگاری بنا و آرامش‌بخشی فضاها پیش رفته است. دیگر تلاش‌های حوزۀ عمرانی حرم مطهر عبارت است از: حفظ و حراست از اراضی و موقوفات آستان مقدس، بهبود سیستم ترافیکی با رویکرد سهولت دسترسی به روضۀ منوره، بهبود اقتصاد منطقه‌ای و لحاظ‌کردن سرانه‌ها و خدمات شهری. هدف حوزۀ عمرانی حرم مطهر از این اقدامات این است که بتواند تأثیرگذار و ماندگار، پاسخ‌گوی نیازهای ده‌ها سال آینده‌بوده و خدمتی در شأن خاندان اهل‌بیت(ع) انجام دهد.