مرکز توسعه زیارت در سال ۱۴۰۰ با هدف فعالیت در سه عرصه ی تسهیل گری توسعه زیارت، مدیریت جامع زیارت و توسعه فرهنگ زیارت تاسیس شده است. مرکز توسعه زیارت در نظر دارد تا در سه عرصه فوق، خدمات خود را در قالب‌هایی مانند خدمات تسهیلی تمهیدی (همچون حمل و نقل، اسکان، اطعام، خدمات مالی و …)، فرهنگی معرفتی (تبلیغ زیارت و معرفت افزایی زوار) و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری؛ ارائه نماید. این مرکز تاکنون موفق به عقد قرارداد با آستان قدس رضوی جهت اعزام ۹۰۰۰ زائر به مشهد مقدس و همچنین تفاهم با بانک‌های مهر اقتصاد و رسالت با هدف اعزام ۵۰۰۰۰ نفر به عتبات، شده است.