آخرين بروزرساني چهارشنبه 18 آذر 1394
پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور
پایگاه اطلاع رسانی خیریه های کشور
خانه خیرین ایران
خانه خیرین ایران
مجمع خیرین سلامت
مجمع خیرین سلامت
انجمن خیرین مسکن ساز
انجمن خیرین مسکن ساز
مجمع خیرین دانشگاهی
مجمع خیرین دانشگاهی
مجمع خیرین مدرسه ساز تهران
مجمع خیرین مدرسه ساز تهران
کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir