آخرين بروزرساني شنبه 18 دی 1400
خبرنامه مهرماه 1400
خبرنامه شهریور 1400
خبرنامه مرداد 1400
خبرنامه تیر 1400
خبرنامه خرداد 1400
خبرنامه اردیبهشت 1400
هفتادمین شماره خبرنامه آلاء ویژه اخبار و رویدادهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ بنیاد آلاء و مراکز تابعه منتشر شد. ...
خبرنامه اسفند 1399 و فروردین 1400
به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء، شصت و نهمین شماره خبرنامه آلاء ویژه اخبار و رویدادهای اسفندماه ۱۳۹۹ و فروردین ماه 1400 بنیاد آلاء و مراکز تابعه منتشر شد. ...
کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir