آخرين بروزرساني سه‌شنبه 31 تیر 1393
معاونت راهبری
از آنجا که مؤسسه ی خیریه ی آینه داران لقای آفتاب «آلا» در چشم انداز خود مجموعه ای است دانش محور، معاونت راهبری این مؤسسه با هدف برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت برای مؤسسه و مراکز تابعه و با نگاهی آینده پژوهانه تشکیل گردیده تا بتواند با طراحی و پیاده سازی نظام های مورد نیاز، گام های متقن و مؤثری را در راستای الگوسازی در حوزه ی امور خیر ...
کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir