آخرين بروزرساني سه‌شنبه 25 شهریور 1393
بسیاری از مدیران سازمانی از درک این موضوع که بهبود سازمانی نیاز به تعهد به یادگیری مداوم دارد ناتوان هستند
آشنایی با معاونت راهبری

از آنجا که مؤسسه ی خیریه ی آینه داران لقای آفتاب «آلا» در چشم انداز خود مجموعه ای است دانش محور، معاونت راهبری این مؤسسه با هدف برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت برای مؤسسه و مراکز تابعه و با نگاهی آینده پژوهانه تشکیل گردیده تا بتواند با طراحی و پیاده سازی نظام های مورد نیاز، گام های متقن و مؤثری را در راستای الگوسازی در حوزه ی امور خیر در ایران اسلامی و جهان بردارد.
این معاونت در بدو تشکیل مؤسسه تحت عنوان «طرح و برنامه» و در ادامه با توجه به رویکرد اصلی مؤسسه مبنی بر راهبری امور خیر و همچنین نیاز مبرم آن به مطالعات آینده پژوهی، تغییر نام داد و هم-اکنون به عنوان معاونت راهبری مؤسسه ی آلا مشغول فعالیت می باشد.
همچنین در شرح وظایف این معاونت چنین آمده است:
– هدف گذاری و تنظیم سیاست ها، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در حوزه راهبری مؤسسه و مراکز تابعه
– انجام پایش و مطالعات محیطی برای تعیین نیازها و اولویت های بر زمین مانده امور خیر
– آینده پژوهی و تعیین روندها، فرصت ها و تهدیدهای پیش رو در عرصه ملی و فراملی
– جمع آوری، دسته بندی، پالایش و ارزیابی ایده ها در زمینه امور خیر
– تدوین برنامه های راهبردی مورد نیاز برای مؤسسه، مراکز تابعه و سایر طرح ها
– نیازسنجی و طراحی نظام پژوهشی مؤسسه و انجام امور پروژه های پژوهشی
– طراحی، تدوین و بازنگری مستمر فرایندهای کاری، ساختار سازمانی، شرح وظایف، اسناد راهبردی و اسناد اجرایی در مؤسسه و مراکز تابعه و نظارت بر پیاده سازی آن ها

کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir