آخرين بروزرساني شنبه 13 آذر 1395
معرفی مدیریت اداری و سرمایه های انسانی

یکی از عوامل کلیدی موفقیت هر سازمان در راستای دستیابی به اهداف عالی خود، برخورداری از عوامل انسانی متخصص و متعهد است. به بیان دیگر، اصلی ترین سرمایه ی هر سازمان را می توان نیروی انسانی آن سازمان و فرهنگ سازمانی جاری در آن دانست. به دلیل چنین نگاه سرمایه ای به نیروی انسانی(به جای نگاه به عنوان منابع سازمان) است که در بنیاد خیریه راهبری آلاء  وظیفه رسیدگی به امور کارکنان تحت عنوان مدیریت اداری و سرمایه های انسانی شناخته و نامیده می شود.

هدف گذاری و برنامه ریزی های بلند مدت در مدیریت اداری و سرمایه  های انسانی بر اساس مدیریت بر مبنای ارزش است و مأموریت های اصلی آن در راستای رشد و توانمند سازی کارکنان شامل برنامه ریزی و اجرای فعالیت های تامین نیروی انسانی از منابع درون و برون سازمانی، حفظ و صیانت از نیروی انسانی، اجرای نظام های مدیریت عملکرد، ارزشیابی مشاغل و جبران خدمت، ارائه خدمات اداری و پرسنلی به کارکنان شاغل و نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی در بنیاد و مراکز زیر مجموعه می باشد. معاونت سرمایه های انسانی شامل ۳ واحد است که هر یک در عرصه های مختلف مربوط به امور کارکنان فعالیت می نمایند:

۱- واحد برنامه ریزی و توسعه سرمایه های انسانی:

این واحد وظیفه ی جذب و استخدام مناسب ترین فرد ممکن برای هر یک از جایگاههای سازمانی بر اساس ضوابط و معیارهای از پیش تعیین شده و برنامه ریزی ، اجرا ، نظارت و تعیین اثر بخشی دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مورد نیاز مشاغل بنیاد و مراکز تابعه را بر عهده دارد .

 

۲- واحد ارزیابی و بهبود سرمایه های انسانی:

این واحد وظیفه ی ” مدیریت عملکرد ” شامل ۴ بخش هدف گذاری ، مربی گری (هدایت عملکرد) ، ارزیابی و در نهایت ارائه ی راهکار و بهبود عملکرد را برعهده دارد.

 

۳ – واحد اداری و امور رفاهیات:

این واحد وظیفه ی ارائه ی خدمات اداری و پرسنلی به کارکنان و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی و نیز بستر سازی و اجرای امور رفاهیات را به عهده دارد.

کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir