آخرين بروزرساني شنبه 09 مرداد 1400
تماس با معاونت سرمایه های انسانی

تماس

 

جهت تماس با معاونت سرمایه های انسانی از طریق زیر می توانید اقدام نمایید:

  • مدیر اداری و سرمایه های انسانی جناب آقای علیرضا طاووسی: داخلی 121 alirezata61@gmail.com

 

  • مسئول واحد اداری و امور رفاهیات 122

 

  • مسئول واحد برنامه ریزی و توسعه سرمایه های انسانی جناب آقای ایمان کرباسی زاده: داخلی 123 ایمیل karbasizade102@gmail.com

 

  • مسئول واحد ارزیابی و بهبود سرمایه های انسانی جناب آقای محمدحمید مبلغ: داخلی 124 ایمیل hamidmoballegh@yahoo.com 

 

کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir