آخرين بروزرساني شنبه 14 فروردین 1395
بنیاد خیریه راهبری آلاء
سال‌ها قبل حرکتی ارزشمند در شهر گنبدهای فیروزه‌ای آغاز شد، حرکتی که بر پایه دغدغه‌مندی و بزرگ اندیشی نیکان و بزرگان شکل گرفته و سر منشأ بسیاری از خیرات و مبرات برای شهر اصفهان شده است. جناب آقای شیخ مهدی مظاهری از بزرگان و نیک اندیشان دیار زنده رود را کمتر کسی در این شهر و کشور است که نشناسد و یا با یکی از چندین پروژه خیریه او آشنا نباشد، ...
کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir