آخرين بروزرساني یکشنبه 26 دی 1400
آسیب شناسی نظام خیریه در ایران و ارائه راهبردهای ساختاری
خیریه ها با اهداف متفاوتی کار می کنند.(Lindman, ۲۰۰۹). با توسعه مشارکت مردم در مسائل اجتماعی و افزایش تعداد سازمان های مردم نهاد، لزوم ایجاد سازوکارهای حمایتی و همچنین نظارتی برای سروسامان دادن به این نهادها اهمیت ویژه ای یافته است. ...
مجمع نیکان
فعالیتهای نیکوکارانه عنصر مشترک افرادِ بشر با هر دین، مذهب و نژاد است که مهمترین عامل همدلی و یکرنگی آنها در دنیای فردگرایانه امروز است. ...
مدل تربیت اسلامی نیکوکاری
پرسش اصلی این پژوهش، چیستی مدل جامع تربیت نیکوکارانه بر اساس منابع اسلامی است. ...
چیستی، چرایی و چگونگی آموزش نیکوکاری
«نیکوکاری» در لغت به معنای لطف،  کرم، احسان، بّر، خوبی، خیر،  کار خیر کردن و دستگیری آمده است (دهخدا،1377)  و به کسانی که دارای این فضائل اخلاقی باشند افراد نیکوکار گفته  میشود. ...
آموزش نیکوکاری وعمل خیری
تعاملات چهارگانه شخص با خود، خلق، خلقت و خداوند پوششی مناسب برای گسترۀ تعامل انسانی در هستی هستند.  در این تعاملات،  انگیزههای متعددی ممکن است موجب عمل شخص باشد که سبب  نتیجهای مثبت یا منفی شود. ...
انتشار نخستین شماره از فصل نامه خیرماندگار + دانلود
به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء، نخستین پیش شماره فصل نامه علمی تروجی خیرماندگار به همت حوزه خیر ماندگار بنیاد آلاء و جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه خیر کشور منتشر شد. ...
چهره وقف در طول تاریخ
به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء به نقل از شهروند، آیین وقف در فرهنگ ایرانیان درخششی ویژه دارد. بخشندگی و نیکوکاری در روزگاران پی‌درپی تاریخ آنچنان گسترده و مورد اقبال مردمان این سرزمین بوده که نهادی با موضوع وقف و اوقاف برای نظارت بدان شکل گرفته است. سخنان و مطالبی بسیار درباره جنبه مذهبی گفته و نوشته شده است، ...
کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir