آخرين بروزرساني شنبه 28 آذر 1394

الهام ملک زاده

الهام ملک زاده

متولد

رایانامه:  Elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir

تحصیلات

دکتری، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی

کارشناسی ارشد، رشته تاریخ ایران

 

فعالیت های علمی و پژوهشی

عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عنوان پایان نامه دکتری: بررسی علل و عوامل مؤثر در ایجاد و تکوین مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی) در دوره رضاشاه

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: امور خیریه در دوره قاجار

 • آثار و تألیفات
 • زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دک‍ت‍ر عبدال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وای‍ی، تهران، انتشارت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول379؛ چاپ دوم 1385
 • سرگذشت صفاریان، تهران، انتشارات اهل قلم، چاپ اول1381؛ چاپ دوم 1383
 • تاریخ روابط ایران و ونیز (تصحیح نسخه خطی)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، 1383
 • روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه (تصحیح نسخه خطی)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،چاپ اول1383؛ چاپ دوم1390
 • دانشجویان ایرانی در اروپا: اس‍ن‍اد م‍رب‍وط ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ اع‍زام‌ م‍ح‍ص‍ل‌ ( از س‍ال‌ ۱۳۰۷ ت‍ا 1313)، با همکاری دکترعبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران،1383
 • سام و بهرام (تصحیح نسخه خطی) اثر فیاض لاهیجی، با همکاری دکتر عبدالحسین نوائی، تهران، انتشارات لوح محفوظ، 1388
 • اولین قیام مقدس ملی در جنگ بین الملل اول (خاطرات سیاسی ادیب السلطنه، حاج عزالممالک)، تصحیح و اضافات: الهام ملک زاده، تهران، انتشارات فرهنگ و دانش،1390
 • گردآوری و تنظیم کتاب جمشیدنامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)، نشر دانش و فرهنگ، آذر 1390
 • مؤسسات خیریه رفاهی بهداشتی ایران در دوره رضاشاه، تهران، نشر تاریخ ایران، 1391
 • معرفت تقویم (تصحیح، تحریر و مقدمه)، اثر عبدالعلی بیرجندی، با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، تهران، نشر فکر بکر به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، بهار 1391
 • دائره المعارف جنبش های اسلامی، مجموعه نویسندگان، پژوهشکده علوم انسانی ومطالعات اجتماعی، 1392
 • بنگاه خیریه آبلوله بیرجند به روایت اسناد، همکاری زهرا علیزاده بیرجندی، تهران، نشر فکربکر، تابستان 1392
 • جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد‏‫/ الهام ملک زاده. زهرا حامدی. زهرا علیزاده بیرجندی/ انتشارات مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1392
 • مصائب بی طرفی گزارشی از درگیری ایران در جنگ جهانی اول، شماره 18، اندیشه پویا، مرداد1393
 • مروری بر تاریخ پزشکی و مامایی در ایران از دوران باستان تا عصر حاضر، آفرین ادب جشن نامه استاد ادیب برومند، شرکت سهامی انتشار، 1393
 • جستاری بر تاریخ معاصر ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، زیرچاپ
 • مقالات
 • شرایط اجتماعی مؤثر بر ایجاد و تکوین مؤسسات خیریه رفاهی- بهداشتی ایران در دوره رضاشاه، مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، زمستان 1386و بهار 1387
 • بهداشت و اقدامات خیریه ی بهداشتی در دوره ی رضاشاه، فصلنامه علوم انسانی (تاریخ اسلام و ایران)، سال19، شماره3، پائیز 1388
 • مروری بر تاریخچه پیدایش جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران (1285 – 1357)، مجموعه مقالات یادنامه مزدک نامه (4)، تیر 1390
 • بررسی و نقد کتاب «تقویم تاریخ دفاع مقدس (جلد اول) آخرین روزهای صلح، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس« نگین ایران»، بهار 1390
 • وقف درآسیای مرکزی: چهارصد سال تاریخچه مکان های مقدس مسلمین، (با همکاری محمد بقایی شیره جینی)، مجموعه مقالات جمشید نامه: (یادبود اولین درگذشت دکتر جمشید قائمی)، نشر دانش و فرهنگ، آذر1390
 • تاًثیر اندیشه های جدید غرب بر تحول امور خیریه (از مشروطه تا روی کار آمدن دولت رضاشاه)، با همکاری محمد بقایی شیره جینی، مجموعه مقالات یادنامه مزدک نامه (4)، تیر1390
 • روایت شفق سرخ از مؤسسات خیریه (رفاهی- بهداشتی) در دوره رضاشاه، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ، 1390
 • آب انبارهای وقفی یزد در دوران قاجار و پهلوی، علمی – پژوهشی مسکویه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، (پذیرش انتشار)

 

فعالیت های اجرایی

 • پژوهشگر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1375- 1378
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 1377- 1389
 • عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده تاریخ 1389 تاکنون
 • عضو پیوسته انجمن زنان پژوهشگر تاریخ 1380 تا کنون
 • عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ 1387 تا کنون
 • عضو بنیاد مطالعات بین المللی Iranian Studies از 2006 تا کنون
 • عضو وابسته The Global Ethics Forum از 2010 تا کنون
 • مسئول کمیته علمی سمینار بین المللی زن در تاریخ ایران معاصر/ زنجان مهر تا اسفند 1383
 • دبیر اجرایی انجمن ایرانی تاریخ ، خرداد 1393 تا کنون
 • مسئول کمیته بین الملل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، تیر1393 تا کنون
 • مجری طرح «نگاهی به امور خیریه در دوره قاجار / دانشگاه ازاد اسلامی و احد شهرری، 1385-1387
 • مجری طرح « تاریخچه جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران»/ موسسه علمی- کاربردی هلال ایران، 1386-1387
 • مجری طرح پژوهشی «بنگاه خیریه آبلوله بیرجند به روایت اسناد» با همکاری دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، بنگاه خیریه آبلوله بیرجند، 1391– 1392. بیرجند
 • مجری و سرپرست طرح پژوهشی «بررسی عوامل موثر برایجاد و تکوین مؤسسات خيريه (رفاهي- بهداشتي) دوران پهلوی دوم (1320 تا 1357 شمسی)»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر 1393
نظرات[ 0 ] | موضوع: مشاورین علمی | 1394/09/28 | | |


نظر بدهید

نام *
پست الکترونیک *
وب سایت
کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir