آخرين بروزرساني یکشنبه 19 دی 1400
خبرنامه بهمن 1399
به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء، شصت و هشتمین شماره خبرنامه آلاء ویژه اخبار و رویدادهای بهمن ماه ۱۳۹۹ بنیاد آلاء و مراکز تابعه منتشر شد. ...
خبرنامه دی ماه 1399
شصت و هفتمین شماره خبرنامه آلاء ویژه اخبار و رویدادهای دی ماه ۱۳۹۹ بنیاد آلاء و مراکز تابعه منتشر شد. ...
خبرنامه آذر 1399
به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء، شصت و ششمین شماره خبرنامه آلاء ویژه اخبار و رویدادهای آذر ماه ۱۳۹۹ بنیاد آلاء و مراکز تابعه منتشر شد. ...
خبرنامه آبان 1399
به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء، شصت و پنجمین شماره خبرنامه آلاء ویژه اخبار و رویدادهای آبان ماه ۱۳۹۹ بنیاد آلاء و مراکز تابعه منتشر شد. ...
خبرنامه مهرماه 1399
به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء، شصت و چهارمین شماره خبرنامه آلاء ویژه اخبار و رویدادهای مهرماه ۱۳۹۹ بنیاد آلاء و مراکز تابعه منتشر شد. ...
خبرنامه شهریور 1399
خبرنامه 63 به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء، شصت و سومین شماره خبرنامه آلاء ویژه اخبار و رویدادهای شهریورماه ۱۳۹۹ بنیاد آلاء و مراکز تابعه منتشر شد. ...
خبرنامه مرداد 1399
شصت و دومین خبرنامه بنیاد خیریه راهبری آلاء ویژه اخبار مردادماه ۱۳۹۹ منتشر شد. ...
کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir