آخرين بروزرساني دوشنبه 30 اردیبهشت 1392
خبرنامه شماره 16 – موسسه آینه داران لقای آفتاب آلاء – 29 اردیبهشت ماه 1392
خبرنامه شماره 15 – موسسه آیینه داران لقای آفتاب آلاء – 16 اردیبهشت ماه 1392
    
خبرنامه شماره ۱۴ – موسسه آیینه داران لقای آفتاب آلاء -فروردین ماه 1392
خبرنامه شماره 13 – موسسه آیینه داران لقای آفتاب آلاء -فروردین ماه 1392
خبرنامه شماره 12 – موسسه آیینه داران لقای آفتاب آلاء -اسفند ماه 1391
     
کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء
دفتر مرکزی: ایران- اصفهان-خیابان آیت الله غفاری- کوچه ی آیت الله سعیدی -بنیاد خیریه راهبری آلاء
کد پستی :8197113766 تلفن تماس 35522006-۳۱-۹۸+ فکس: 35522010-۳۱-۹۸+
دفتر تهران: ایران- تهران- بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب - بعد از پل نصر(گیشا) پلاک 139
کد پستی: 1446667451تلفن تماس : 86015321-۲۱-۰۰۹۸ فکس: 88258900-۲۱-۰۰۹۸
پست الکترونیک : info@ala.org.ir