آزمون جامع مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه قم برگزار شد

/
همزمان با پایان یافتن ترم تابستان 1401، آزمون جامع مرکز تربیت…

دوره شناخت الگوهای رفتاری با رویکرد disk در مکسا برگزار گردید

/
دوره شناخت الگوهای رفتاری با رویکرد disk و کاربرد آن در سازمان در…

برگزاری کارگاه «ارزیابی عملکرد مؤسسات خیریه و سمن‌ها»

/
به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، کارگاه آموزشی با موضوع «ارز…

برگزاری کارگاه «کمپین‌های جمع‌سپاری ویژه مؤسسات خیریه و سمن‌ها»

/
 به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، کارگاه آموزشی با موضوع «کمپی…

برگزاری کارگاه «سنجش تاثیر اجتماعی در موسسات خیریه و سمن‌ها»

برگزاری کارگاه «سنجش تاثیر اجتماعی در موسسات خیریه و سمن‌ها» …

برگزاری کارگاه «طراحی تعامل “برد-برد” بین موسسات خیریه با شرکت ها»

کارگاه آموزشی با موضوع «طراحی تعامل "برد-برد" بین موسسات خیریه و …