برگزاری کارگاه «ارزیابی عملکرد مؤسسات خیریه و سمن‌ها»

/
به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، کارگاه آموزشی با موضوع «ارز…

برگزاری کارگاه «کمپین‌های جمع‌سپاری ویژه مؤسسات خیریه و سمن‌ها»

/
 به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، کارگاه آموزشی با موضوع «کمپی…

برگزاری کارگاه «سنجش تاثیر اجتماعی در موسسات خیریه و سمن‌ها»

برگزاری کارگاه «سنجش تاثیر اجتماعی در موسسات خیریه و سمن‌ها» …

برگزاری کارگاه «طراحی تعامل “برد-برد” بین موسسات خیریه با شرکت ها»

کارگاه آموزشی با موضوع «طراحی تعامل "برد-برد" بین موسسات خیریه و …

به همت مرکز فرهنگ نیکوکاری️ نشست مجازی «ادبیات و نیکوکاری» برگزار شد

نشست مجازی «ادبیات و نیکوکاری» یکشنبه ششم شهریورماه 1401به همت مرکز ف…