کتاب رفتار سازمانی مثبت

/
امروزه بررسی علت رفتار افراد در سازمان ها از اهمیت بسیار …

خلاصه کتاب آیین سخنوری (کارنگی)

/
تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد کم گوی و گ…

آیین نگارش نامه های اداری

/
شيوه نگارش نامه اداري نقش بسيار مهمي در بيان درست مفاهيم …