چه تنظیماتی برای چاپ نامه انجام دهم

/
با سلام جهت داشتن پرینت درست در کروم پس از زدن گزینه چاپ تنظیمات …

می خواهم نامه ام را به صورت PDF ذخیره کنم

/
با سلام جهت ذخیره نامه در کروم به صورت PDF ابتدا صفحه زیر ر…