با حمایت معاون درمان وزارت بهداشت؛ مرکز جامع کنترل سرطان در موقوفه وزیری احداث می شود

/
به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء، احمد رضا پورقادری؛ معاون ط…

پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور

/
پایگاه اطلاع رسانی خیریه های کشور…

خانه خیرین ایران

/
خانه خیرین ایران

مجمع خیرین سلامت

/
مجمع خیرین سلامت

انجمن خیرین مسکن ساز

/
انجمن خیرین مسکن ساز

مجمع خیرین دانشگاهی

/
مجمع خیرین دانشگاهی

مجمع خیرین مدرسه ساز تهران

/
مجمع خیرین مدرسه ساز تهران

سازمان اوقاف و امور خیریه

/
سازمان اوقاف و امور خیریه

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

/
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری…